Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na flagę klasy

Flaga klasy stanie się elementem identyfikacji uczniów z kierunkiem kształcenia, który wybrali w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski ZSZ w Rawiczu.

2. Konkurs na flagę klasy trwa od 1 października do 15 listopada 2013 roku.

3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.

4. Celem konkursu jest opracowanie projektu, następnie wykonanie flagi klasy zawierającej kierunek bądź kierunki kształcenia uczniów w danej klasie: technik ekonomista, technik elektryk, technik handlowiec, technik logistyk, technik mechanik, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik teleinformatyk, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Na fladze nie wpisujemy roku i symbolu klasy. Oprócz nazwy kierunku kształcenia na fladze umieszczamy rysunek lub element graficzny, który jest utożsamiany z wybranym kierunkiem. Liczy się pomysłowość oraz trafność przekazu. Do flagi przypinamy kartkę z numerem klasy, czyli autorami pracy. Flaga powinna mieć 120 cm szerokości i 70 cm wysokości, natomiast wysokość drewnianego kija to 150 cm.

5. Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu na flagę klasy.

6. Każdy zespół klasowy powinien wykonać jedną flagę. Organizator dopuszcza stworzenie dwóch flag przez zespół klasowy, w którym uczniowie kształcą się w różnych kierunkach.

7. Prace konkursowe powinny być przygotowane podczas godzin z wychowawcą samodzielnie przez zespoły klasowe oraz muszą być wolne od wad prawnych.

8. Prace dostarczone po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.

9. Flagi klasy należy dostarczyć opiekunom Samorządu Uczniowskiego.

10. Dyrektor ZSZ w Rawiczu powoła Komisję konkursową, której zadaniem będzie wyłonienie zwycięzcy.

11. Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z przyjętymi kryteriami: pomysł, oryginalność, funkcjonalność, czytelność i trafność zawartego przekazu.

12. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.

13. Wynik konkursu zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej szkoły.

14. Organizator zastrzega wykorzystanie prac konkursowych w celach promocji ZSZ w Rawiczu.

15. Uczestnicy oraz zwycięzca konkursu zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora konkursu z tytułu wykorzystania dostarczonej pracy konkursowej.

16. Zgłoszone do konkursu prace nie ulegają zwrotowi.

17. Wszelkie kwestie, których nie obejmuje regulamin konkursu rozstrzyga Organizator.

Opracowali: S. Maciaszek – Basty i J. Moryson

Statystyki

4661762
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
Wszystkie wizyty od 22.06.2012
101
2010
2556
6777
28767
4661762

Twoje IP: 100.24.118.144
Data i godzina: 2022-12-07 08:36:26

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Migawki z życia ZSZ 2015/2016

Zagraniczne praktyki ekonomistów z ZSZ w Rawiczu zakończone

W dniu 03.04.2016 uczniowie klasy III Technikum w zawodzie technik ekonomista wraz z opiekunką panią Małgorzatą Kędzią wyjechali na dwutygodniowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS+ do Drezna. W drugim tygodniu opiekę sprawowała pani Patrycja Stelmaszyk. Uczestnicy zamieszkali w hostelu Cityherberge a praktyki realizowali w firmie WBS Training SA, która była jednocześnie instytucją przyjmującą uczniów. Praktykanci realizowali program praktyk, który stanowił integralną część procesu kształcenia w zawodzie, w pracowni komputerowej. Tematem przewodnim zajęć była przedsiębiorczość i przedsiębiorca. Uczniowie poznawali tajniki niemieckiej przedsiębiorczości, określali cechy osoby przedsiębiorczej w trzech językach - polskim, angielskim i niemieckim.

Więcej…
Wednesday the 7th. Affiliate Marketing. ZSZRawicz
Copyright 2012

©